Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Nieuwbouw

  • Nieuwbouw / Verbouw

  Woonhuis te Wijnjewoude

  In plaats van het verbouwen van een boerderijtje in Wijnjewoude is naast dit boerderijtje een nieuw woonhuis gebouwd. Het voorhuis van het boerderijtje is gehandhaafd en gerenoveerd. Achter het voorhuisje is een nieuwe schuur voor opslag en veestalling gebouwd.

  Lees meer.
  • Nieuwbouw

  Woonhuis te Nij Beets

  Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna heeft een ontwerp voor een woonhuis in Nij Beets gemaakt.

  Het ontwerp is een eigentijdse invulling van een pastoriewoning. Het gebouw is zo ontworpen dat het vanuit het maaiveld trapsgewijs vanaf de achtergevel omhoog loopt. Hierdoor is het gebouw verankerd in het omliggende landschap.

  De lijnen van het gebouw zijn doorgezet in de tuinmuren en de verderop gelegen garage. Wat de verbintenis met het landschap versterkt.

  Lees meer.
  • nieuwbouw

  Woonhuis te Beetsterzwaag

  Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen woonhuis met schuur/garage. Daarnaast verzorgde het architectenbureau de omgevingsvergunning, bestekstukken en de directie/begeleiding van deze werkzaamheden.

  Lees meer.
  • Nieuwbouw

  Openluchtmuseum It Damshûs te Nij Beets

  Voor de Stichting It Damshûs heeft architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna een nieuwbouwplan gemaakt voor een entreegebouw en voorterreinindeling. Daarnaast verzorgd het architectenbureau de directie/begeleiding van de werkzaamheden.

  Lees meer.
  • Nieuwbouw / Verbouw / Restauratie

  Boerderij te Koudum

  Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna heeft een restauratieplan voor casco en interieur gemaakt voor de kop-rompboerderij. Naast werkzaamheden aan de boerderij is er ook een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen schuur. Daarnaast verzorgde het architectenbureau de directie/begeleiding van deze werkzaamheden.

  Lees meer.
  • NIEUWBOUW / VERBOUW / RESTAURATIE

  Boerderij te Dijken

  De stelpboerderij, direct liggend aan open vaarwater is in verschillende fasen behoudend gerestaureerd.
  Aan de buitenzijde zijn op de voorgevel twee klassieke dakkapellen geplaatst. In de schuur- en mendeuren zijn stalen frames met glas aangebracht. Welke, indien geopend, in de schuur voldoende daglicht geven. In de boerderij is de gehele structuur gehandhaafd. Alleen zijn bij enkele ruimten andere functies ondergebracht. De stalzolder is i.v.m. met de aangebrachte functies iets verlaagd.
  Toevoegingen binnen zijn modern aangebracht.

  Lees meer.