Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Visie

 ‘Bouwen is een ambacht, wij timmeren als het ware op papier’.

Het benodigde ambacht is voor ons het uitgangspunt. Wij vinden het mooi als je aan een gebouw kunt zien hoe het gemaakt is. Het gebruik en de mogelijkheden van het toe te passen materiaal vormen altijd een wezenlijk onderdeel van het ontwerp.

Bij restauraties worden aanwezige bouwsporen zoveel mogelijk gerespecteerd en behouden. Het te restaureren gebouw met zijn eigen wetmatigheden, structuren en stijlen, staat centraal.

‘Bouwen is een ambacht, wij timmeren als het ware op papier’

Het gebouw vertelt een verhaal waarop wij mogen/kunnen voortborduren. Een restauratie begint met een goede opmeting en opname. Behoud van oud, aanwezig materiaal, is ons uitgangspunt. Alleen vervangen als het niet anders kan. Moet er echt iets toegevoegd worden aan het monument, dan willen we graag dat dit ook weer een (eigentijds) verhaal vertelt. Maar altijd in samenhang met de geschiedenis en omgeving.

Natuurlijk geeft nieuwbouw meer vrijheid. Onze generatie voegt hierbij een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis. Het moet dus in samenhang met de vorige hoofdstukken zijn, maar kan ook contrasteren. Hierbij staat functionaliteit van zowel de ruimte als het toe te passen materiaal centraal.