Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Verbouw

  • Nieuwbouw / Verbouw

  Woonhuis te Wijnjewoude

  In plaats van het verbouwen van een boerderijtje in Wijnjewoude is naast dit boerderijtje een nieuw woonhuis gebouwd. Het voorhuis van het boerderijtje is gehandhaafd en gerenoveerd. Achter het voorhuisje is een nieuwe schuur voor opslag en veestalling gebouwd.

  Lees meer.
  • Verbouw

  Uitbreiding woonhuis te Weidum

  De opdrachtgevers wilden de woonkamer uitbreiden. Hiernaast moest ook de toegankelijkheid van het woonhuis worden verbeterd.

  Lees meer.
  • VERBOUW / RESTAURATIE / ONDERHOUD

  R.K. Kerk te Heerenveen

  Gedurende en flink aantal jaren verzorgen we het onderhoudswerk cq restauratiewerk aan de kerk en toren. De werkzaamheden zijn in verschillende fases uitgevoerd. In 2012 / 2013 is ook het Priesterkoor aangepast.

  Lees meer.
  • Nieuwbouw / Verbouw / Restauratie

  Keuterboerderij te Wijnjewoude

  Het monumentale keuterboerderijtje te Wijnjewoude (rijksmonument) was in slechte staat en eigenlijk niet meer geschikt voor bewoning. Voor haar bewoners heeft Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna een restauratie- en verbouwplan gemaakt. Om te voldoen aan alle wensen van de bewoner zijn naast het boerderijtje nieuwe zelfstandige volumes ontworpen.

  Lees meer.
  • RESTAURATIE / VERBOUW

  Grote Kerk te Dalfsen

  Voor de protestantse gemeente in Dalfsen is een plan voor het herinrichten van de Grote kerk te Dalfsen gemaakt.
  De herinrichtingcommissie had hiervoor uitgangspunten en een programma van eisen geformuleerd.
  De belangrijkste uitgangspunten waren:
  -  de kerk meer als een open kerk, naar de samenleving maken;
  -  waar mogelijk een meer multifunctioneel gebruik van de ruimte mogelijk maken;
  -  de ruimte geschikt maken voor een meer eigentijdse viering, meer een gemeenschap zijn i.p.v. alleen toehoorders.

  Lees meer.
  • Nieuwbouw / Verbouw / Restauratie

  Boerderij te Koudum

  Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna heeft een restauratieplan voor casco en interieur gemaakt voor de kop-rompboerderij. Naast werkzaamheden aan de boerderij is er ook een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen schuur. Daarnaast verzorgde het architectenbureau de directie/begeleiding van deze werkzaamheden.

  Lees meer.
  • NIEUWBOUW / VERBOUW / RESTAURATIE

  Boerderij te Dijken

  De stelpboerderij, direct liggend aan open vaarwater is in verschillende fasen behoudend gerestaureerd.
  Aan de buitenzijde zijn op de voorgevel twee klassieke dakkapellen geplaatst. In de schuur- en mendeuren zijn stalen frames met glas aangebracht. Welke, indien geopend, in de schuur voldoende daglicht geven. In de boerderij is de gehele structuur gehandhaafd. Alleen zijn bij enkele ruimten andere functies ondergebracht. De stalzolder is i.v.m. met de aangebrachte functies iets verlaagd.
  Toevoegingen binnen zijn modern aangebracht.

  Lees meer.
  • verbouw / restauratie

  Agneskerk en Toren te Goutum

  Voor het interieur van de Agneskerk en toren te Goutum hebben we een herinrichtingsplan gemaakt. De kerkruimte is meer multifunctioneel gemaakt en er zijn vergaderruimten, consistorie en toiletgroep in de voorkerk aangebracht.

  Lees meer.