Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • NIEUWBOUW / VERBOUW / RESTAURATIE

Boerderij te Dijken

2003-2012

De stelpboerderij, direct liggend aan open vaarwater is in verschillende fasen behoudend gerestaureerd.
Aan de buitenzijde zijn op de voorgevel twee klassieke dakkapellen geplaatst. In de schuur- en mendeuren zijn stalen frames met glas aangebracht. Welke, indien geopend, in de schuur voldoende daglicht geven. In de boerderij is de gehele structuur gehandhaafd. Alleen zijn bij enkele ruimten andere functies ondergebracht. De stalzolder is i.v.m. met de aangebrachte functies iets verlaagd.
Toevoegingen binnen zijn modern aangebracht.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Bouwvergunning, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering, Onderhoudsplan.
Opdrachtgever
Particulier