Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Geschiedenis

De oorsprong van architectenbureau Kijlstra-Brouwer ligt in 1979. Na een lange staat van dienst bij architectenbureau Van Manen en Zwart begon architect dhr. R. Kijlstra in dat jaar voor zichzelf, vergezeld door opzichter dhr. S. Algra. In het najaar was er zoveel werk, voornamelijk in de restauratiesfeer, dat het team werd uitgebreid met architect dhr. G. Brouwer.

Vanaf 1985 zijn Kijlstra en Brouwer samen verder gegaan in de maatschap Kijlstra en Brouwer. Architectenbureau Roelof Kijlstra werd Architectenbureau Kijlstra en Brouwer bureau voor architectuur en restauratie. In 1989 heeft Kijlstra om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van het bureau, maar de naam Kijlstra is tot op heden aan het bureau verbonden.

Vanaf het allereerste begin heeft de nadruk op het restauratiewerk gelegen. Maar wij hebben hiernaast ook altijd nieuwbouw, verbouw en onderhoudswerkzaamheden in onze portefeuille.