Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Nieuwbouw / Verbouw / Restauratie

Boerderij te Koudum

2008 - 2010

Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna heeft een restauratieplan voor casco en interieur gemaakt voor de kop-rompboerderij. Naast werkzaamheden aan de boerderij is er ook een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen schuur. Daarnaast verzorgde het architectenbureau de directie/begeleiding van deze werkzaamheden.

De werkzaamheden betreffen het restaureren van het casco van de boerderij en het verbouwen van het interieur. Een voorbeeld is het herstellen/reconstrueren van de bedsteeschotten in de opkamer van voorhuis. Het herstellen van het bintwerk en dakconstructie. In het schuine dakvlak zijn naast dakramen ook lichtstraten geplaatst t.b.v. meer daglichttoetreding. Naast de werkzaamheden aan de kop-rompboerderij is er ook een nieuwe schuur gebouwd voor hobbyruimte en opslag. Na werkzaamheden is voor het monument een 6-jarig onderhoudsplan gemaakt.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Bouwvergunning, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering, Onderhoudsplan.
Opdrachtgever
Particulier