Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Nieuwbouw

Woonhuis te Nij Beets

2008 – 2012

Kijlstra & Brouwer architecten heeft een ontwerp voor een woonhuis in Nij Beets gemaakt.

Het ontwerp is een eigentijdse invulling van een pastoriewoning. Het gebouw is zo ontworpen dat het vanuit het maaiveld trapsgewijs vanaf de achtergevel omhoog loopt. Hierdoor is het gebouw verankerd in het omliggende landschap.

De lijnen van het gebouw zijn doorgezet in de tuinmuren en de verderop gelegen garage. Wat de verbintenis met het landschap versterkt.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Omgevingsvergunning, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering.
Opdrachtgever
Particulier