Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Nieuwbouw / Verbouw

Woonhuis te Wijnjewoude

2005-2006

In plaats van het verbouwen van een boerderijtje in Wijnjewoude is naast dit boerderijtje een nieuw woonhuis gebouwd. Het voorhuis van het boerderijtje is gehandhaafd en gerenoveerd. Achter het voorhuisje is een nieuwe schuur voor opslag en veestalling gebouwd.

Voor het nieuw te bouwen woonhuis was het gebintstel uit de oude schuur van het boerderijtje uitgangspunt. Voor het ontwerp. De gebinten zijn buiten de red cedar buitenmuren van het woonhuis geplaatst. Deze gebinten geven een goede maat aan het geheel. De kapspanten zijn op draaghouten van het gebint geplaatst. Het dak is afgewerkt met zinken golfplaten. Langs de zijgevels zijn lage volumes met een lessenaar kap geplaatst, iets vrij van het hoofdvolume. De lage volumes zijn gekoppeld aan het hoofdpand middels een plat dak. Het dak aan de rechterzijde (buitenzijde) is voorzien van een gras-sedum dak. Hier is ook de grondslag verhoogd om een soepele overgang naar het landschap te maken. Aan de zijde van de boerderij is het dak van het lage volume gedekt met gebakken pannen. De plattegrond van het woonhuis is zo ontworpen dat er verschillende, eigenlijk zelfstandige, gebieden ontstaan. Ook zijn de zichtlijnen in het fraaie gebied maatgevend geweest.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Raming, Bouwvergunning aanvragen, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering.
Opdrachtgever
Particulier