Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Verbouw

Uitbreiding woonhuis te Weidum

2011

De opdrachtgevers wilden de woonkamer uitbreiden. Hiernaast moest ook de toegankelijkheid van het woonhuis worden verbeterd.
Het woonhuis is aan de zijkant uitgebreid. De uitbreiding is gesitueerd tussen het huis en een in langsrichting van het woonhuis aangebrachte (in een bij het woonhuis passende steen) gemetselde schijf. De bestaande goot van het woonhuis is doorgezet als dakomranding van het platte dak van de nieuwe aanbouw. Het dak heeft een groot dakoverstek direct aansluitend op de kozijnen, waardoor er een ‘zwevende’ dak ontstaat. De aanzienlijk vergrote woonkamer heeft aan de achterzijde een schuifpui gekregen waarlangs het beschutte buitenterras benaderbaar is.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Omgevingsvergunning aanvragen, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering.
Opdrachtgever
Particulier