Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • VERBOUW / RESTAURATIE / ONDERHOUD

R.K. Kerk te Heerenveen

2011 - nu

Gedurende en flink aantal jaren verzorgen we het onderhoudswerk cq restauratiewerk aan de kerk en toren. De werkzaamheden zijn in verschillende fases uitgevoerd. In 2012 / 2013 is ook het Priesterkoor aangepast.

De in de 60 er jaren aangebrachte uitbreiding is verwijderd. De oorspronkelijke situatie kwam weer in beeld. De nieuwe uitbreiding is nu aansluitend aan de oorspronkelijke situatie vormgegeven. De van oorsprong verbrede trede voor Priesterkoor is ook doorgezet voor de uitbreiding. Dit geeft een vriendelijkere opgang naar het Priesterkoor (het lijkt veel minder hoog). Een aantal vloertegels en delen natuursteen zijn hergebruik. De voorste banken van de bankenblokken zijn gedemonteerd en opgeslagen om meer ruimte te krijgen voor het Priesterkoor. De aan te vullen vloertegels met gekleurde accent stroken zijn weer bijpassend bij het aanwezige patroon aangebracht. De “eerste steen” achter preekstoel is verplaatst om deze meer zichtbaar te maken. Ook is een nieuwe gedenksteen, refererend aan de huidige werkzaamheden, in zuidzijde triomfboog geplaatst. Voor het orgel is een informele verhoging van voor het zangkoor gemaakt.

De leibedekking van de kerk, sacristie, Mariakapel en pastorie zijn in 2012 / 2013 vervangen. De dakkapellen zijn hersteld en opnieuw bekleed met lood. Een aantal slechte en ontbrekende delen voegwerk zijn hersteld.

Werkzaamheden
Plan wijzigen Priesterkoor, Restauratieplan kerk, toren en pastorie, Monumentenvergunning aanvragen, Begroting, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Subsidies aanvragen, Fondsen aanschrijven, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering, Onderhoudsplan.
Opdrachtgever
Kerkbestuur R.K. Parochie H. Geest te Heerenveen, www.rkkerkheerenveen.nl