Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Restauratie

Laurentiuskerk te Kimswerd

2010 - 2012

Voor de Stichting Laurentiuskerk heeft architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna een restauratieplan gemaakt en de directie/begeleiding verzorgd van de restauratiewerkzaamheden. Het betreft hier een vooral conserverende restauratie. De door de eeuwen heen gegroeide situatie wordt dan ook zoveel mogelijk gerespecteerd en gehandhaafd.

Het werk bestaat uit de restauratie van het interieur van de Laurentiuskerk aan de Greate Pierwei 11 te Kimswerd met alle voorkomende werken.
De restauratiewerkzaamheden betreffen in hoofdzaak: het restaureren van het gewelf, muur en stukwerk, meubilair, houten vloer, het verwijderen van houten vloer middenpad en terugbrengen van de steenachtige zerkenvloer, restaureren van wanden en koorruimte, restaureren grafkelder, aanbrengen van nieuwe cv installatie (luchtverwarming), wijzigen verlichting en installatiewerk en schilderwerkzaamheden.

Werkzaamheden
Monumentenvergunning, Restauratieplan, Begroting, Tekeningen: bestektekening en werktekeningen, Subsidies aanvragen, Fondsen aanschrijven, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering.
Opdrachtgever
Stichting Laurentiuskerk te Kimswerd