Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • RESTAURATIE / VERBOUW

Grote Kerk te Dalfsen

2007-2008

Voor de protestantse gemeente in Dalfsen is een plan voor het herinrichten van de Grote kerk te Dalfsen gemaakt. De herinrichtingcommissie had hiervoor uitgangspunten en een programma van eisen geformuleerd.
De belangrijkste uitgangspunten waren:
-  de kerk meer als een open kerk, naar de samenleving maken;
-  waar mogelijk een meer multifunctioneel gebruik van de ruimte mogelijk maken;
-  de ruimte geschikt maken voor een meer eigentijdse viering, meer een gemeenschap zijn i.p.v. alleen       toehoorders.

In de gehele kerk is een nieuwe vloer aangebracht. Hiervoor is de vijftiger jaren aangebrachte vloer van gele straatstenen uitgenomen. Deze stenen zijn opnieuw gebruikt voor een pad vanaf de straat tot aan de triomfboog (voor voormalig priesterkoor).

De vloeren zijn verder voorzien van Belgisch hardsteen. Bij het oorspronkelijke priesterkoor en onder de banken is een houten vloer aangebracht. Het liturgisch centrum is centraal in de kerk geplaatst en kruist als het ware het eerder genoemde pad. De gemeente zit rondom het liturgisch centrum (gemeenschapszin).

De opnieuw geplaatste kerkbanken zijn op de houten verhogingen geplaatst (als een soort tribune). Hierdoor wordt het samenzijn in een kring versterkt. Het zicht wordt verbeterd maar ook zijn de gemeenteleden meer zichtbaar.

De houtenvloer in het voormalig priesterkoor is verhoogd aangebracht om deze ruimte meer zelfstandig te maken maar ook om deze ruimte meer geschikt te maken als podium.

In het tochtportaal is een soort plein met gele straatsteentjes gemaakt. Hier zijn een glazentochtportaal, twee nissen achter de toegngsdeuren en twee toiletgroepen (vrij in de ruimte) gemaakt.

Voor het liturgisch centrum is nieuw meubilair ontworpen door Anne Brouwer. Dit meubilair is samengesteld uit essen balkjes van verschillende lengten. Deze balkjes zijn bij de avondmaalstafel aan de bovenzijde vlak. Dit symboliseert dat mensen, ondanks hun verschillen, voor god allemaal even belangrijk zijn. Dezelfde symboliek is ook gebruikt aan het begin van het pad naar de kerk maar dan net andersom, de bovenkant is niet gelijk. Dit symboliseert dat alle mensen verschillend zijn.

De verhoogde voer van het liturgisch centrum is van glas en kan onder de vloer van het priesterkoor gereden worden (om kerk anders in te delen).

Ter plaatse van de teruggevonden grafkelder is een beloopbare glasplaat in de vloer aangebracht.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Kostenraming, Monumenten- en bouwvergunning aanvragen, Restauratieplan, Begroting, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Subsidies aanvragen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering.
Opdrachtgever
Protestantse Gemeente te Dalfsen, www.pgdalfsen.nl