Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • verbouw / restauratie

Agneskerk en Toren te Goutum

2005 - 2007

Voor het interieur van de Agneskerk en toren te Goutum hebben we een herinrichtingsplan gemaakt. De kerkruimte is meer multifunctioneel gemaakt en er zijn vergaderruimten, consistorie en toiletgroep in de voorkerk aangebracht.

Voor het maken van de plannen voor de kerkruimte is veel overleg gevoed. Hoeveel banken mogen verwijderd worden? Moet het doophek wel of niet gehandhaafd etc.

Maar nadat de banken en houten vloer uit de kerkzaal waren gedemonteerd bleek er nog een complete, hoogstwaarschijnlijk, 17e eeuwse vloer, bestaand uit grafzerken en estriken, tevoorschijn te komen. In overleg werd besloten om de gevonden vloer zoveel mogelijk ongemoeid te laten. De vloer werd door dhr. en mevr. Elzinga heel voorzichtig schoon gemaakt en de nog op de vloer gemetselde klippen voor de houten vloer werden verwijderd. Het kerkbestuur wilde de grafzerken vloer graag in het zicht en monumentenzorg wilde de vloer graag goed geconditioneerd en beschermd. Hierdoor is het plan ontstaan om een glazen vloer over de oude vloer aan te brengen al;s bescherming. In een stalen frame van T profielen h.o.h. 800 mm in het vierkant zijn glazen tegels aangebracht waar veel te zien is en waar dit niet het geval is zijn hardstenen tegels aangebracht. De ruimte tussen de oude en nieuwe vloer wordt ook gebruikt voor de toevoer van de luchtverwarming.

De voorkerk is opnieuw ingedeeld. Hier is hangend aan de trekbalken een tussenvloer voor een vergaderruimte aangebracht. Hiervoor zijn de trekbalken versterkt. In de entreeruimte is een tochtportaal, toiletvoorziening en een trap naar de verdieping aangebracht. In de toren is een consistorieruimte onder gebracht. Het cachot (hunegat) is gehandhaafd. Van de eerste verdiepingvloer zijn de vloerplanken verwijderd, waardoor de oorspronkelijke torenruimte weer in beeld komt. Ook het torenuurwerk (niet meer in dienst) geplaatst op de gehandhaafde balken komt zo mooi in het zicht. Een bordes en trap functioneren als vluchtweg voor de vergaderruimte op de verdieping.

Werkzaamheden
Schetsontwerpen, Monumenten- en Bouwvergunning aanvragen, Restauratieplan, Begroting, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Subsidies aanvragen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering, Onderhoud
Opdrachtgever
Kerkbestuur SOW Gemeente te Goutum, goutum.protestantsekerk.net