Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Project Uitgelicht

  • Nieuwbouw / Verbouw / Restauratie

Keuterboerderij te Wijnjewoude

2006 -2009

Het monumentale keuterboerderijtje te Wijnjewoude (rijksmonument) was in slechte staat en eigenlijk niet meer geschikt voor bewoning. Voor haar bewoners heeft Architectenbureau Kijlstra-Brouwer bna een restauratie- en verbouwplan gemaakt. Om te voldoen aan alle wensen van de bewoner zijn naast het boerderijtje nieuwe zelfstandige volumes ontworpen.

Voor de inpassing van het programma van eisen was een forse uitbreiding nodig.

Deze uitbreiding is geïnspireerd op de oorspronkelijke aanwezige bebouwing (kippenhokken, hooimijt, stallen ed.). Eigenlijk een georganiseerde chaos naast het boerderijtje.

Een werkruimte (het boerderijtje), een woonruimte (de hooimijt) met goed uitzicht over het heideveld en een slaapschuur verbonden door transparante gangen.

Werkzaamheden
Schetsontwerp, Bouw- en monumentenvergunning aanvragen, Bestek, Tekeningen: vergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen, Bouwbegeleiding, Kostenbewaking, Directievoering, Onderhoudsplan.
Opdrachtgever
Particulier